Slovo na úvod

Centrum liečby chrbtice ako jediné zariadenie v Slovenskej republike, rieši problémy s chrbticou komplexne v širokom kontexte Vášho životného štýlu.

Ako obchodná spoločnosť vznikol v roku 1991. Jeho zakladateľom je MUDr. Viera Agnerová. V počiatku svojej činnosti sa zameriaval na organizovanie kurzov a školení v oblasti myoskeletálnej medicíny a akupunktúry.

Od roku 1997 MUDr. Viera Agnerová prevádzkuje neštátne zdravotnícke zariadenie „BIOTHERM Centrum liečby chrbtice“, ktoré poskytuje odborné vyšetrenie a liečbu širokého spektra porúch pohybového aparátu u dospelých aj u detí.

Teším sa na Vašu návštevu.
MUDr. Viera Agnerová, riaditeľka spoločnosti