MUDr. Viera Agnerová
MUDr. Viera Agnerová, riaditeľka spoločnosti
Odborná lekárka pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, myoskeletálnu medicínu a akupunktúru.
  • v rokoch 1990-92 vedúca katedry FBLR Inštitútu vzdelávania zdravotníkov v Bratislave
  • v rokoch 1992-94 Ordinár akupunktúry Výskumný ústav humánnej bioklimatológie
  • v rokoch 1995-97 primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Polikliniky Ružinov
  • v rokoch 1997 do dnes riaditeľka BIOTHERMu.
Je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti myoskeltálnej medicíny SLS, členkou General Assembly of Federation for Manual Medicine, odborná lektorka kurzov myoskeletálnej medicíny, externá učiteľka LF UK, spoluautorka výukových filmov manuálnych techník, dlhoročná odborná konzultantka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.