Vyšetrovacie okruhy.


Základný vyšetrovací okruh:

 

1. Vstupné komplexné myoskeletálne vyšetrenie /doba trvania: 30 minút/

Odobranie cielenej anamnézy, vyšetrenie spojivového tkaniva a fascií, bolestivých bodov v svaloch, vyšetrenie reflexných zmien, kompletné vyšetrenie pohyblivosti chrbtice a končatín, funkčné vyšetrenie svalovej činnosti.

2. Manuálna terapia /doba trvania: 30 minút/

Palpačná a prístrojová algometria, všetky druhy mobilizačných techník /postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, fasciálne, trakčné, trepacie, mäkké, ošetrenie jaziev/. Techniky cielenej nárazovej manipulácie, vyšetrenie funkčných reťazcov a ich úprava.

3. Vypracovanie liečebného plánu /doba trvania: 30 minút/

Patogenetický rozbor, analýza, jej vyhodnotenie a stanovenie diagnostického záveru, vypracovanie individuálneho liečebného plánu pre klienta, podanie liekov injekčnou formou /obstrek/, doporučenie prípadnej farmako terapie, vystavenie lekárskej správy pre ošetrujúceho lekár, v prípade potreby odporúčanie hospitalizácie na neurologickej klinike, FRO klinike, poučenie o posturálnej životospráve.

4. Testovanie pohybového aparátu v koncepte dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie /doba trvania: 30 minút/

Patogenetický rozbor, analýza, jej vyhodnotenie a stanovenie diagnostického záveru, vypracovanie individuálneho liečebného plánu pre klienta, podanie liekov injekčnou formou /obstrek/, doporučenie prípadnej farmako terapie, vystavenie lekárskej správy pre ošetrujúceho lekár, v prípade potreby odporúčanie hospitalizácie na neurologickej klinike, FRO klinike, poučenie o posturálnej životospráve.

5. Vstupné akupunktúrne vyšetrenie /doba trvania: 30 minút/

Odobranie cielenej anamnézy, detekcia aktívnych bodov, pulzová diagnostika, diagnostika podľa jazyka, symptomatológia dráh, auriculodiagnostika, stanovenie diagnostického záveru z aspektu akupunktúry.

6. Kontrolné myoskeletálne vyšetrenie. /doba trvania:30 minút/

Zahŕňa časť úkonov rozpísaných v položke myoskeletálneho vyšetrovacieho okruhu a to v rozsahu podľa doporučenia lekára.

7. Kontrolné akupunktúrne vyšetrenie. /doba trvania: 30 minút/

Zahŕňa časť úkonov rozpísaných v položke akupunktúrneho vyšetrovacieho okruhu a to v rozsahu podľa doporučenia lekára.

8. Akupunktúra /doba trvania: 20 minút/

Celotelová akupunktúra za účelom hypalgézie, celkového psychického uvoľnienia, sedatívne pôsobenie pri strese a chronickom vyčerpaní. Homeostatické pôsobenie pri hypertenzií, poruchách trávenia, spánku, migréne, pri alergických stavoch na posilnenie prirodzenej obranyschopnosti, zlepšenie cirkulácie krvi. Aurikuloterapia, faciopunktúra, pedispunktúra, laseropunktúra, moxibuscia.

9. Špeciálna fyzioterapia. /doba trvania: 60 minút/

Mobilizačné techniky na chrbtici, končatinových kĺboch a mäkkých tkanivách, fasciálne techniky, terapia jaziev, trakčné techniky, postizometrická relaxácia a jej antigravitačná varianta, tapping, reflexná liečba, Vojtova metóda, hladiace techniky, reflexná masáž.

10. Pohybová terapia. /doba trvania: 60 minút/

Individuálne pohybové programy, liečenie porúch statiky, senzomotorická stimulácia, úprava motorických stereotypov, úprava dýchacieho stereotypu, vyťahovanie skrátených svalov, posilňovanie oslabených svalov, automobilizačné cvičenia, ballgymnastika, cvičenie na trampolíne, Feldenkraisova metóda, nácvik správnych stereotypov posturálnej životosprávy.
Posturomed, propriomed, dynamická neuromuskulárna stabilizácia.

11. Elektroliečba. /doba trvania: 10-15 minút/

Na základe ordinácie lekára pri zápalových, degeneratívnych a bolestivých nálezoch: ultrazvuk, interfenčné prúdy, LASERTENS. Rebox

12. Konzultácia s lekárom. /doba trvania: 15 minút/

Spôsoby liečby, posturálna životospráva, farmakoterapia, imobilizácia a opory.